Perangan Layang Sing Isine Aweh Pawarta Kabar Keslametan Diarani

99centsoda.com – Kali ini kita akan membahas sebuah soal sebagai berikut Perangan Layang Sing Isine Aweh Pawarta Kabar Keslametan Diarani. Mari kita ulas pertanyaan tersebut dengan tepat dan tepat.

Perangan Layang Sing Isine Aweh Pawarta Kabar Keslametan Diarani
les privat sbmptn

Perangan Layang Sing Isine Aweh Pawarta Kabar Keslametan Diarani

 

Jawaban

Purwaka Basa (Pambuka).

 

Pembahasan

Layang yaiku tulisan kang isine ngenani uneg-uneg ing njero ati kang ditulis ing kertas kanggo dikirim marang wong kang dituju.

Struktur layang pribadi:

  • Papan lan titimangsa yaiku perangan kang isine ngenani panggonan lan tanggal nalika layang digawe.
  • Adangiyah yaiku perangan ngenani unggah ungguh sing ngirim layang marang wong kang dikirimi layang.
  • Pembuka yaiku perangan layang sing isine pawarta kabar keslametane wong sing nulis layang lan pangarep-arep sing dikirimi uga slamet.
  • Surasa basa yaiku perangan kang ngemot utawa nerangake apa wae sing perlu dikabarake.
  • Wasana basa yaiku perangan layang kang isine panjaluk kang gandheng karo isine layang.
  • Peprenah yaiku perangan layang sing isine ngenani sesambungan wong sing nulis layang karo sing dikirimi layang.
  • Tapak asma yaiku tanda tangane sing ngirim layang.
  • Asma terang yaiku perangan kang isine jenenge wong kang nulis layang.

Ing jaman saiki wis jarang wong kang migunakake layang kanggo komunikasi, amarga perkembangan teknologi sing saya modern lan canggih

Buat kamu yang memerlukan les private sbmptn secara online, kamu bisa menggunakan aplikasi brainly. Sedangkan untuk kursus bahasa inggris private dan privat mandarin jakarta dapat lihat pada halaman ini dan pilih salah satu.

Demikian latihan soal kali ini, semoga dapat membantu.

Referensi :
Britannica.com
Brainly.co.id

error: Content is protected !!