Penyajian Sebuah Produk Kerajinan Disebut

Nyaritakeun Naon Eusi Kakawihan Cingciripit Teh

99centsoda.com – Saat ini kita akan membahas sebuah pertanyaan sebagai berikut Nyaritakeun Naon Eusi Kakawihan Cingciripit Teh. Mari kita ulas soal tersebut dengan baik dan benar.

Nyaritakeun Naon Eusi Kakawihan Cingciripit Teh
privat mandarin jakarta

Nyaritakeun Naon Eusi Kakawihan Cingciripit Teh

 

Jawaban

Nyaritakeun tulang bajing, pare, jeung pa Dalang

 

Penjelesan

Lagu atawa kakawihan Cingciripit teh nyaeta nyaritakeun “tulang bajing anu kacapit ku hulu pare anu pangseukeutna”. Sabenerna eta lagu atawa kakawihan teh henteu miboga carita anu puguh, tapi ngan saukur lagu anu dipake pikeun ulin, nyaeta ulin ucing-ucingan.

Dina lalaguan Sunda, lagu Cingciripit teh kaasup kana lalaguan Sunda anu disebut kakawihan. Aya sawatara rupa lalguan Sunda, nyaeta saperti kakawihan, kawih jeung tembang.

Kawih jeung kakawihan mangrupa wangun puisi anu henteu kaiket ku aturan. Sedengkeun tembang mangrupa wangun puisi anu kaiket ku aturan, nyaeta aturan pupuh.

Jadi, Cingciripit teh lain kawih, tapi kakawihan. Bedana kawih jeung kakawihan nyaeta yen kakawihan mah biasa dihaleuangkeun dina waktu keur ulin atawa keur digawe, sedengkeun ari kawih mah dihaleuangkeunnana iraha bae.

Eusi kakawihan Cingciripit teh henteu miboga harti atawa maksud anu puguh, tapi ngan saukur kakawihan pikeun digunakeun keur kaulinan. Kakawihan lianna anu henteu miboga harti atawa maksud anu puguh nyaeta saperti kakawihan “Bang Bang Kalima Gobang”, anu sabagian rumpakana dijentrekeun di handap ieu :

Bang Bang Kalima Gobang

Bang kalima gobang… bang
Bangkong ditengah sawah… wah
Wahai tukang bajigur… gur
Guru sakola désa… sa
Saban poé ngajar… jar
Jarum paranti ngaput… put….jeung saterusna

Jadi, kakawihan Cingciripit di handap ieu oge miboga harti atawa maksud anu rek sarua jeung kakawihan Bang Bang Kalima Gobang, nyaeta ngan sakadar ngulang-ngulang kekecapan anu murwakanti anu eta kakawihan teh digunakeun pikeun ulin wungkul :

Cingciripit

Cingciripit
Tulang bajing kacapit
Kacapit ku hulu pare
Hulu pare seuseuketna

Jol pak Dalang
Mawa wayang
Jrek jrek nong

Buat kamu yang memerlukan les private sbmptn secara online, kamu bisa menggunakan aplikasi brainly. Sedangkan untuk kursus bahasa inggris private dan privat mandarin jakarta bisa cek pada halaman ini dan pilih salah satu.

Demikian pembahasab soal kali ini, semoga bisa membantu.

Referensi :
Wikipedia.org
Ruangguru.com

error: Content is protected !!