Lafal potongan ayat di bawah ini adalah surat Al Bayyinah ayat 7?

99centsoda.com – Sekarang ini kita akan membahas sebuah pertanyaan sebagai berikut Lafal potongan ayat di bawah ini adalah surat Al Bayyinah ayat 7?. Mari kita jawab pertanyaan tersebut dengan tepat dan tepat.

Lafal potongan ayat di bawah ini adalah surat Al Bayyinah ayat 7?
les privat sbmptn

Lafal potongan ayat di bawah ini adalah surat Al Bayyinah ayat 7?

  1. اُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ
  2. رَضِيَ الله ُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ عَنْهُ
  3. اِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِحَتِ
  4. وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَوتَ وَيُؤْتُ الزَّكَوةَ
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. اِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِحَتِ.

Dilansir dari Ensiklopedia, lafal potongan ayat di bawah ini adalah surat al bayyinah ayat 7 اِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِحَتِ.

Itulah tadi jawaban dari Lafal potongan ayat di bawah ini adalah surat Al Bayyinah ayat 7?

Semoga membantumu dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru.

Coba baca juga jawaban dari Baca masing teleb sempalan dongéng di handap ! Baheula, di hiji kampung aya saurang budak lalaki. Égon ngaran éta budak téh. Hanjakal éta budak téh kacida malesna sarta sok ngalawan ka nu jadi indung. Kalakuan séjénna anu goréng téh nyaéta resep pisan ngadukeun domba. Dina hiji poé, Égon indit bari nuntun domba jalma anu begang lantaran teu diurus muru ka tegalan paranti manéhna ngadiukeun domba. “Héy, Ro. Yu urang adukeun deui domba téh,” ceuk Egon ka Suhro nu geus nyampak di éta tempat. “Ké heula atuh Gon, domba kuring mah can seuseuheun satuan,” jawab Suhro. “Allah…teu pira ogé sato atuh, Ro. Keur naon dipikanyaah ogé, domba mah moal ngartieun ieuh!” “Enya ari moal ngartieun téa mah, tapi sarua baé jeung urang hayangeun baranghakan.” “Bener, Ro. Sok lah geura prung adukeun, ngarah ramé yeuh!” ceuk Si Aron ngahatéan. Akhirnya Suhro éléh déét. Domba maranéhna nu can seubeuh nyatuan téh dipaksa sangkan diadu. Bletak…bletak…sora tanduk diadu matak linu kadéngéna. Suhro, Égon jeung Aron mah teu boga kapur sok komo karunya. Maranéhna anggur ting aréngklak bari sareuri suka pisan ningali domba nu keur silih teunggar téh. Lila ogé diadu éta domba téh. Akhirnya domba Égon béakeun tenaga, tuluy lumpat ngajauhan domba Suhro. Suhro jeung Aron ngékéak Égon nu lumpat ngudag domba adu lumpat kana rungkun. “Héy ! Néangan saha manéh ?” teu kanyahoan aya nu nyentak ka Égon. Égon ngalieuk ka lebah datangna éta sora. Gebeg manéhna ngarénjag, sabab nempo hiji lalaki sembada sarta beungeutna perenges pikasieuneun. Palaku utama dina éta dongéng nyaéta?

Mungkin itu dapat membantumu mengerjakan tugas berikutnya.

Bagi kamu yang memerlukan les private sbmptn secara online, kamu bisamenggunakan aplikasi brainly. Sedangkan untuk kursus bahasa inggris private dan privat mandarin jakarta dapat lihat pada halaman ini kemudian pilih salah satu.

Demikian pembahasab soal kali ini, semoga dapat membantu.

Referensi :
Britannica.com
Brainly.co.id

error: Content is protected !!