Gajah Ngidak Rapah Tegese | KamusSoal

99centsoda.com – Saat ini kita akan membahas sebuah pertanyaan sebagai berikut Gajah Ngidak Rapah Tegese | 99centsoda.com. Mari kita jawab pertanyaan tersebut dengan tepat dan tepat.

Gajah Ngidak Rapah Tegese | 99centsoda.com
privat mandarin jakarta

Gajah Ngidak Rapah Tegese

 

Jawaban

Gajah ngidak rapah tegese wong kang nglanggar wewalere dewe.

 

Pembahasan

Basa rinengga yaiku basa sing dirangkai kanthi cara tembunge digabung karo tembung liyane, banjur dadi basa sing endah lan ngresepake ing ati.

Utawa basa rinengga yaiku karangan kang kalebu susastra rinacik mawa basa kang endah. Basa rinengga digunakake kangge nambahi kaendahaning ukara (pepaes).

Jinise basa rinengga yaiku:

  1. Tembung saroja. Tuladha: wayang iku minangka budaya kang “adi luhung”.
  2. Tembung entar. Tuladha: cah nakal kui pancen “dowo tangane” (Nyolongan).
  3. Wangsalan. Tuladha: nyaron bumbung, nganti cengklungen nggonku ngenteni (saron bumbung=angklung).
  4. Paribasan. Tuladha: becik ketitik ala ketara=sing becik bakal tinemu, sing ala bakal ketara.
  5. Bebasan. Tuladha: ancik-ancik pucuking eri = uripe tansah kuwatir.
  6. Saloka. Tuladha: gajah ngidak rapah tegese wong kang nglanggar wewalere dewe.
  7. Purwakanthi. Tuladha: kudu jujur yen kowe kepingin makmur.
  8. Parikan. Tuladha: ngetan, bali ngulon. Tuwas edan, ora kelakon.
  9. Pepindhan. Tuladha: bedane kaya bumi karo langit.

Buat kamu yang memerlukan les privat sbmptn secara online, kamu dapat menggunakan aplikasi brainly. Sedangkan untuk kursus bahasa inggris private dan privat mandarin jakarta bisa lihat pada halaman ini dan pilih salah satu.

Demikian pembahasab soal kali ini, semoga bisa membantu.

Referensi :
Britannica.com
Ruangguru.com

Check Also

What Do You Think The Title Stand By Me Means

99centsoda.com – Sekarang ini kita akan membahas sebuah soal sebagai berikut What Do You Think …

error: Content is protected !!